Artists

Contemporary Arts

AOKI Jun AOKI Noe AONO Fumiaki
ARAI Masayuki Blast Theory Janet CARDIFF and George BURES MILLER
Stephane COUTURIER Mitch EPSTEIN Nina FISCHER and
Maroan EL SANI
FUJIMORI Terunobu FUJIMURA Ryuji Marlon GRIFFITH
Guerra de la Paz HAN Feng HIKOSAKA Naoyoshi
HIRAKAWA Youki HIRATA Goro Thomas HIRSCHHORN
IKEDA Kosuke Invisible Playground ISAKA Yoshio, OHTSUBO Miho, OKAMOTO Shinjiro, KOBORI Reiko, SHIMIZU Yoko, SHIRAI Mio, MATSUMOTO Akira, YAMAGUCHI Keisuke, WANG Shuye , PYTHAGORAS3
ISHIGAMI Junya Alfredo JAAR Mikhail KARIKIS and
Uriel ORLOW
KATAYAMA Mari KOKUFU Osamu LEAD PENCIL STUDIO
LEE Bul Nikki LUNA Bashir MAKHOUL
Angelica MESITI Aernout MIK MIYAMOTO Katsuhiro
Nadegata Instant Party
(NAKAZAKI Tohru + YAMASHIRO Daisuke + NODA Tomoko)
NAWA Kohei NIIMI Taishi
NISHITAKE Hiroki NIWA Yoshinori Kristina NORMAN
OKAMOTO Shinjiro ONO Yoko Open United Studio
Cornelia PARKER Nira PEREG Dan PERJOVSCHI
Wit PIMKANCHANAPONG Nicolas PROVOST Walid RAAD
Philippe RAMETTE Rias Ark Museum of Art Ariel SCHLESINGER
Rigo 23 Kaspar Astrup
SCHRODER + BIG
SEO Min-jeong
SHIGA Lieko SHITAMICHI Motoyuki ?kart
Florian SLOTAWA SONG Dong studio velocity / KURIHARA Kentaro + IWATSUKI Miho
SUGANUMA Tomoka SUGITO Hiroshi Mika TAANILA
TAKAHASHI Kyota TAKEDA Hisashi Boonsri TANGTRONGSIN
THE WE-LOWS (NARA Yoshitomo+MORIKITA Shin+AOKI Kazumasa+KOSHIBA Kazuhiro+FUJITA Yoko+ISHIDA Shiori+SAKAI Yumeko) WATANABE Go WADA Reijiro
Richard WILSON Kacey WONG YAMASHITA Takuya
YANAGI Miwa YANOBE Kenji YOKOYAMA Yuichi
YONEDA Tomoko